Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zakłady Automatyki KOMBUD S.A.  przywiązują szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis kombud.com.pl. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Administratorem danych są Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. , 26-600 Radom, ul. Wrocławska 7

Serwis Zakładów Automatyki KOMBUD S.A. zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z ich polityką prywatności.

Poniżej przedstawiamy Naszą Politykę prywatności :

 1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies ), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google.
 2. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 3. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn wysyłane są cookies  firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do Twoich zainteresowań ( Polityka ochrony prywatności Google Analytics) . W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies  przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ .
 4. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego dobrowolnie przekazujesz nam swoje dane osobowe. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres email itd.) podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego. W przypadku danych gromadzonych przez formularze masz możliwość usunięcia lub modyfikacji tych danych, poprzez przesłanie na adres [email protected]  informacji w jakim zakresie należy zmodyfikować lub usunąć te dane. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 5. W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 6. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Ochrona danych osobowych:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych są Zakłady Automatyki KOMBUD S. A. z siedzibą w Radomiu, ul. Wrocławska 7, 26-600 Radom, adres e-mail: [email protected]  (zwane dalej Spółką);
 2. w spółce nie został powołany Inspektor Ochrony Danych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych ze spółką można skontaktować się mailowo: [email protected]  lub korespondencyjnie na adres Zakłady Automatyki KOMBUD S. A., ul. Wrocławska 7, 26-600 Radom;
 3. każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;
 4. gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. odbiorcą danych osobowych mogą być współpracownicy Spółki, jak też podmioty udzielające wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
 6. administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
 7. mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach zgodnie z rozporządzeniem RODO;
 8. mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
 9. w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 10. jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.
Ikonka
Back to top