Project Manager

Project Manager

Zakłady Automatyki KOMBUD SA invites everyone who wants to gain experience in one of the best companies in the railway automation industry to work in our Production and Contracts Execution Division .

JOIN OUR TEAM IF:

 • you have at least 4 years of experience in a similar position
 • you have experience in the fulfillment of the FIDIC based contracts
 • you demonstrate competence in scheduling
 • you speak communicative English
 • you are distinguished by analytical thinking, exactness, and accuracy
 • you build business relationships easily
 • you have a driver's license cat. B

YOU WILL BE RESPONSIBLE FOR:

 • planning of project-related resources
 • project management following the established scope of work, budget, and schedule
 • coordinating contracts, negotiating with our suppliers and sub-contractors
 • supervising materials, tools, and equipment usage necessary for the project completion
 • coordinating works in accordance with the requirements of applicable law and the set standards

WE OFFER:

 • full-time employment
 • attractive salary and benefit package
 • friendly atmosphere and comfortable working conditions
 • professional training and language courses

Please send CV to rekrutacja@kombud.com.pl indicating "Project Manager" in the subject line


Please include the following clause in the application:
"I agree to the processing of my personal data for the purposes of recruitment for the position of "Project Manager" by Zakłady Automatyki Kombud S.A. with its registered office in Radom 26-600, at ul. Wrocławska 7 following the European Data Protection Regulation of 27 April 2016 (OJ C 104, 11.12.2016, p. 1). EU L No 119, p. 1-88)"

According to that Regulation, in the absence of such a clause, the application will not be considered, and personal data will be deleted without notifying the data subject.

You can also voluntarily consent to the processing of personal data in future recruitments:
"I agree to the processing of my personal data for the purposes offuture recruitment processes by Zakłady Automatyki Kombud S.A. with its registered office in Radom 26-600, at ul. Wrocławska 7 following the European Data Protection Regulation of 27 April 2016 (OJ C 104, 11.12.2016, p. 1). EU L No 119, p. 1-88)"

Apply for Project Manager position

Personal data

Attachements

'Information regarding processing of personal data

Administrator
Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Wrocławskiej 7;

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli wyrażą Państwo na to oddzielną zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w celach związanych z kolejnymi rekrutacjami. W ramach realizacji tych celów będziemy Państwa informować o ofertach pracy w Zakładach Automatyki KOMBUD S.A., które mogą Państwa zainteresować.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesięcy. Przed upływem tego czasu zapytamy o zgodę na dalsze przetwarzanie Państwa danych.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1. 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
5. 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.

Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.

Ikonka
Back to top